PODRĘCZNIK O MAŁŻEŃSTWIE
«MIŁOŚĆ NA CAŁE ŻYCIE»

MATERIAŁY INTERNETOWE

Wejdź na każdy link, by otworzyć dokument PDF

Przewodnik dla prowadzących kurs

Rozdział 1

Pytania do refleksji nad rozdziałem

Ćwiczenia do rozdziału 1, część 1 – Ćwiczenie do rozdziału 1, część 2

Rozdział 2

Pytania do refleksji nad rozdziałem

Ćwiczenia do rozdziału 2, część 1 – Ćwiczenie do rozdziału 2, część 2

Materiały do rozdziału 2: Tabela do wypełnienia: “Jestem…”

Materiały do rozdziały 2: Tabela do wypełnienia o naszych talentach

Rozdział 3

Pytania do refleksji nad rozdziałem

Ćwiczenia do rozdziału 3, część 1 – Ćwiczenie do rozdziału 3, część 2

Rozdział 4

Pytania do refleksji nad rozdziałem

Ćwiczenia do rozdziału 4, część 1 – Ćwiczenie do rozdziału 4, część 2

Materiały do rozdziału 4: Mały przegląd metod regulacji płodności

Materiały do rozdziały 4: Regulacja płodności

Rozdział 5

Pytania do refleksji nad rozdziałem

Ćwiczenia do rozdziału 5, część 1 – Ćwiczenie do rozdziału 5, część 2