Mer stoff kommer her, men vi har allerede en del. stoff om ABORT – bl.a. dette.

Høsten 2022 ble det oversatt til norsk og utgitt et hefte om Omsorg for mennesker ved livets slutt, kalt: SAMARITANUS BONUS (Den goda samaritan)

Se  fem hefter om livsvern som ble utgitt i 2020