Kateketisk senter

Undervisning om katolsk tro i Norge

Evangelisering – Sycamore-filmene, invitasjon fredag kveld 28. juni

Velkommen til en kveld som inspirer til katekese og evangelisering!

Fr. Stephen Wang kommer (som rektor for presteseminaret i Roma) til Matthias Ledums diakonvielse 29. juni i Oslo. Han ankommer dagen før; P. Tao og jeg har snakket med ham og han er svært interessert i å snakke med både prester og legfolk i menighetene om videre bruk a Sycamore-filmene til evangelisering og undervisning i Den katolske kirke her i Norge.

NB: alt blir på ENGELSK denne kvelden
EVERYTHING WILL BE IN ENGLISH 

Vi samles i menighetssalen i Akersveien rett etter messen kl. 18.00 i St Olav domkirke fredag 28. juni, og starter kl. 18.45.

Jeg regner med at mange av dere allerede kjenner til de flotte Sycamore-filmene, som OKB begynte å bruke for tre år siden, og som er tekstet på norsk og flere andre aktuelle språk. Les om (og se) filmene her: https://www.katolsk.no/tro/sycamore  og her: https://www.sycamore.fm

Velkommen fredag 28. juni! (Møt opp, det er ingen påmelding.)

mvh
p. Oddvar Moi

Digitalt treff for kateketer 23. mai med sr. Katarina Pajchel

Velkommen til ny digital samling

Dette er den femte samlingen på Teams der kateketer, og alle andre som jobber med barn og ungdom i våre lokale menigheter, får treffes til en spennende digital samling. Dere som driver med voksenkatekese er selvfølgelig også hjertelig velkomne til å delta!

Vi har alltid en gjest som holder et kort foredrag, og gjesten vår den 23. mai er sr. Katarina Pajchel OP.

Sr. Katarinas tema er tro og vitenskap.
Dere kan lese mer om dette på katolsk.no HER.

Vi begynner som vanlig kl 19, men ettersom dette er et møte du må  logge deg på, er det lurt å være ute i god tid. Vi sitter klare og slipper dere inn i møtet allerede fra kl 18:30.

Påloggingsinformasjon: Ta kontakt med Terese på Kateketisk senter (terese.ranek@katolsk.no) helst 24 timer i forveien. Alle kateketer og sogneprester skal ha fått tilsendt info og pålogging på e-post, så dere kan også ta kontakt med dere lokale kateketkoordinator eller sogneprest.

Vi gleder oss til å treffe dere og sr. Katarina på Teams!

Etter fellesferien håper vi å fortsette med slike digitale treff. Ta gjerne kontakt med oss (samme e-postadr.) og kom med forslag til både tema og foredragsholdere.

INVITASJON til kateketseminar 24. august 2024

Kjære kateketer og kateketkoordinatorer,

vi har gleden av å invitere dere til denne høstens kateketseminar lørdag 24. august. Seminaret vil holdes i Mariagården i Akersveien 16 C i Oslo (kjelleretasjen). Denne gangen har vi kalt seminaret «Evangelisering i en digitalt utfordrende tid», og vi setter søkelys på hvordan kateketen kan snakke godt med dagens barn og ungdommer. Det vil være temainnlegg ved Philip Pettersen, Marta Bivand Erdal og p. Khiem Nguyen.

 

Om våre innledere:

Philip Pettersen er organisasjonsrådgiver ved OKBs skolekontor og tidligere rektor ved St. Sunniva skole i Oslo.

Marta Bivand Erdal er firebarnsmor fra Bergen og Oslo, har mange års erfaring som kateket i flere ulike menigheter og er forsker ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO).

P. Khiem Nguyen er sogneadministrator i St. Barbara menighet på Kongsberg, og har tidligere jobbet som barne- og ungdomsprest og skoleprest.

  

Program for dagen

Seminaret er kl. 10-16.30, med ankomst fra kl. 9.45 i St. Olav domkirke, der vi begynner med messe.

Det vil være pause kl. 12.30-13.30, da det serveres lunsj og blir mulighet for besøk i St. Olav bokhandel.

I tillegg til temainnleggene vil det også bli et gruppearbeid for deltagerne.

Åpent for påmelding:

Send fullt navn, menighet, mobilnummer og e-postadresse til: Camilla.Cselenyi@katolsk.no. Hvis du har spesielle behov vi skal ta hensyn til (f. eks allergi), så skriv også hva det gjelder.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen, og håper å se mange av dere hos oss lørdag 24. august.

Mvh
Kateketisk senter

Nytt digitalt katekettreff torsdag 18. april

VELKOMMEN TIL NOK ET DIGITALT MØTE FOR KATEKETER

Alle som er involverte i katolsk katekese og/eller i barne- og ungdomsarbeid – også dere som studerer på å involvere dere – er velkomne!!!

HVEM:  Vår gjest den 18. april er Ingrid Rosendorf Joys
TEMA: Kontakter med andre kirke- og
trossamfunn
TIDSPUNKT : Vi starter som vanlig kl 19 (- 20) torsdag den 18. april.
PÅLOGGINGSINFORMASJON:  Ta kontakt med terese.ranek@katolsk.no

LES MER OM SALMINGENE OG OM INGRID HER: Ingrid Rosendorf Joys innleder på digitalt katekettreff — Den katolske kirke

Neste samling etter dette er den 23. mai med sr. Katarina Pajchel OP

NYTT DIGITALT TREFF FOR KATEKETER 21. MARS

Møt Daniel Døhlen på Teams med Kateketisk senter

Torsdag 21. mars kl 19 – 20

HVEM KAN DELTA? Alle som er involvert i katekese eller andre former for barne- og ungdomsarbeid.

PÅLOGGINGSINFORMASJON: Dette blir send ut til alle menigheter og katekesekoordinatorer i løpet av uke 11. Du kan også kontakte Teamleder Terese Ranek på e-post (terese.ranek@katolsk.no) og be om påloggingsinfo.

VAR DU IKKE TIL STEDE PÅ DE TO FORRIGE SAMLINGENE?  Var du ikke til stede under de to første Teamssamlingene våre, eller du vil høre det våre to første gjester (p Khiem og Jim Lagerlöf) snakket om? Ta kontakt med Terese (terese.ranek@katolsk.no)


HER kan dere lese mer om Teamsmøtene og om Daniel fra katolsk.no
Her kan du se en kort video-snutt der Daniel presenter seg selv og det han skal snakke om under kommende Teamsmøte.

Nedenfor ser du alle Teamssamlingene våre denne vinteren/våren. Vi har to spennende gjester igjen: Ingrid Rosendorf Joys (18.april) og sr. Katarina Pajchel OP (23. mai)

Biskop Erik Vardens foredrag på Kateketretretten 9. mars 2024

Hør og se de to foredragene av biskop Erik Varden på Kateketretretten i Oslo 9. mars 2024

Biskop Erik Varden: «Kristen misjon – en nåde»

Biskop Erik Varden: «Kristen misjon – et ansvar»

RETRETT 9. MARS 2024 MED BISKOP ERIK VARDEN

Kjære alle katekesekoordinatorer, kateketer, assistenter og barne- og ungdomsarbeidere 🌷

Lørdag 9. mars fra kl 10 – 16 holder vi på Kateketisk senter vår årlige kateketretrett. Slik vi tidligere har kunngjort, er det b. Erik Varden som foredragsholder, og han vil også være hovedcelebrant under retrettens messe.

Biskopen har valg temaet «Kristen Misjon – en nåde og et ansvar»

Her er programmet for dagen: Retrettprogrammet 9. mars

HER kan dere lese artikkelen/informasjonen på katolsk.no om retretten.

Påmeldingsfrist: 1. mars 2024 (det er fremdeles plass). Send e-post til: oddvar.moi@katolsk.no

Katekettreff på nett – Velkommen!!!

MØT JIM LAGERÖF PÅ MÅNEDENS KATEKETSAMLING (Torsdag 15.februar kl 19 – 20)

Se plakat med info nedenfor, og bli kjent med Jim her: Nett-treff for kateketer: Bli inspirert av Jim Lagerlöf! — Den katolske kirke

 

 

DETTE BØR BLI MED PÅ!

En torsdag i måneden kan du nå høre/møte spennende foredragsholdere og møte andre som driver med barne- og ungdomsarbeid i andre menigheter. Datoene er (som kan sees på plakaten): 18.januar, 15.februar, 21.mars, 18.april og 23.mai – Alle dagene er torsdager fra kl 1900 – 2000.
Påloggingsinfo får du ved å kontakte Terese Ranek (terese.ranek@katolsk.no) minst 24 timer i forkant av hver samling.
Gjester: P Nguyen Duc Khiem, Jim Lagerlöf, Daniel Døhlen, Ingrid Rosendorf Joys og sr. Katarina Pajchel

 

Julehilsen til alle i katekesen fra oss på Kateketisk senter

Kjære kateketer, assistenter og kateketkoordinatorer, 

når dette året nå går mot slutten, ønsker vi å takke dere alle for deres viktige innsats for katolske barn og ungdommer i alle menigheter over hele landet. Det dere er og gjør for de unge i Kirken betyr så mye mer for så mange mennesker, enn man som regel ser ved første blikk. Av hjertet takk for tiden dere gir, for møtene og for Jesus Kristi nærvær og hans gode ord, som dere bringer videre til de unge. Arbeidet dere gjør som kateketer er uendelig verdifullt – ikke minst i dagens verden.

 Og vi ønsker dere alle en velsignet julehøytid. Det lille lyset som kom til verden i stallen i Betlehem, er selveste håpet for alle mennesker av god vilje. Måtte det nye året fylles av rikt innhold og gode gaver for hver og en av dere. Vi ser frem til å få treffe mange av dere igjen på våre arrangementer i 2024. Og hjertelig velkommen skal dere være hos oss.

 

 

 

 

 

De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket:  I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» (Luk. 2)

Varme hilsener
fra alle oss på Kateketisk senter

NYTT FRA KATEKETISK SENTER

Kjære prester og menigheter i hele Norge

Vi starter dette nyhetsbrevet med noe helt nytt: Vi starter torsdag 18. januar med månedlige møter på Teams der alle kateketer i landet kan delta for å få informasjon og inspirasjon om i sitt arbeid. Samlingene er planlagt hver 3. torsdag i måneden kl 19 til 20, og de neste to datoene blir 15. februar og 21. mars (og også 18/4 og 23/5). Vi har invitert innledere til hver av samlingene, som vil kunne inspirere oss i vårt viktige arbeid. Det er Terese Ranek hos oss som vi lede disse samlingene og hun vil sende ut mer informasjon og innbydelse til Teams-møtene etter hvert.

Deretter vil vi informere og invitere til fasteretrett for kateketer lørdag 9. mars kl 10 til 16 med biskop Erik Varden. Samlingen blir i Akersveien i Oslo, og på denne nettsiden https://katekese.no/2023/12/kateketretrett-med-biskop-erik-lordag-9-mars-2024/ kan man lese mer om hva som skal skje og også melde seg på.

Vatikanet utga i 2020 et stort nytt direktorium for katekese, som nå nesten er blitt ferdig oversatt til norsk. Svenskene ble ferdig med sin oversettelse tidligere i høst, og på denne siden kan man lese mye om boken: https://kpn.se/kateketnytt/2023/biskop-anders-arborelius-direktorium-ger-ny-inspiration-till-katekesen Direktoriet gir mange føringer mht. hvordan katekesen i Kirken (for alle aldersgrupper) kan bli stadig bedre, og blir et viktig verktøy for hvordan vårt arbeid skal utvikles de neste årene. Undertegnede fra Kateketisk senter i Oslo og Ulrika Erlandsson fra Stockholm skal treffe Den nordiske bispekonferansen i mars og presentere direktoriet for alle biskopene, og ta frem hva dette dokumentet vil bety for utviklingen av katekesen i våre land

Til informasjon kan vi nevne at det nylig er startet opp en samtalegruppe med ca. 15 deltakere personer fra hele landet som skal kartlegge og diskutere katekesen og barne- og ungdomsarbeidet i menighetene. Utvalget kalles UKBUK: Utvalg for Katolsk Barne- og Ungdomsarbeid og Katekese.  Første møte ble arrangert (på Teams) forrige uke, og neste møte vil avholdes mot slutten av januar.

Vi nevner også på nytt undervisningsmaterialet for barn/ungdommer i 4. til 7. klasse som var ferdig i august i år. Materialet bygger på boken YOUCAT for Kids – Katolsk katekisme for barn og foreldre, og man kan lese mer om boken og opplegget her: https://blilys.no/katekese/youcat-for-kids-4-7-klasse/ Selve boken kan bestilles fra St Olav bokhandel, her https://stolavbok.no/produkt/youcat-for-kids/

Kontakt gjerne oss på Kateketisk senter med forslag, ris eller ros, og vi ønsker dere alle en fin jule- og nyttårshøytid.

Mvh
p. Oddvar

Kateketretrett med biskop Erik lørdag 9. mars 2024.

Kjære kateketer, kateketkoordinatorer og prester

Vi har gleden av å invitere dere til kateketretrett hos oss lørdag 9. mars 2024. Retretten har fått temaet «Kristen misjon – en nåde og et ansvar». Retrettholder vil være biskop Erik Varden OCSO av Trondheim stift, og holdes i Akersveien 5 (menighetssalen) i Oslo. (Bygningen rett bak St. Olav domkirke, inngang til lokalet fra gateplan.) Tid: kl. 10.00 – 16.00, med ankomst og registering i Akersveien 5 fra kl. 9.30.

I tillegg til flotte retrettforedrag av biskopen, vil det også bli sakramentstilbedelse med mulighet for skriftemål og messe i St. Olav domkirke under retretten. Lunsj vil bli servert.

Biskop Erik Varden OCSO (f. 1974) fra Sarpsborg, ble biskop av Trondheim stift i 2020. 

Han har vært munk, prest og abbed i trappistklosteret Mount Saint Bernard i Nottingham i England fra 2004 frem til han tiltrådde som biskop. Han er også forfatter og har skrevet en rekke åndelige bøker for troende.

Vi kommer tilbake til dere med detaljert program tidlig på nyåret 2024, men vi har med dette åpnet for påmeldinger allerede fra nå.

Påmelding:

Send fullt navn, menighet, e-postadresse, mobilnummer og info om eventuelle hensyn (f. eks allergi) til: camilla.cselenyi@katolsk.no.  Vi lurer også på om du som kateket ønsker å stå på vår kontaktliste med navn og e-postadresse på permanent basis. Gi oss gjerne beskjed om det i din påmelding, for da får Kateketisk senter muligheten til å sende deg info på e-post direkte heretter. Vi ber om at dere melder dere på så tidlig som mulig, helst i løpet av januar – midten av februar. Aller siste frist for påmelding: fredag 1. mars 2024.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til retrett hos oss i Akersveien i mars. Vi gleder oss – og håper å se mange av dere.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål.

Med ønske om velsignet jul og alt godt,

varm hilsen fra alle oss på
Kateketisk senter 😊

Inspirerende kateketkongress i Stockholm

«Ni är värdens ljus»
– 200 svenske kateketer samlet til KPNs 3.kateketkongress

Hvert 10. år arrangere Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) en kongress for alle landets (altså Sveriges) kateketer. I den forbindelse slår de på stortromma og inviterer prominente gjester og foredragsholdere, og de holder et nivå som gjør at kongressen er noe man sent glemmer. Åndelig påfyll fås i alle formater og former.  Årets kongress, som var den tredje i sitt slag, feiret også den svenske oversettelsen av Direktoriet for katekese fra Vatikanet med et fantastisk nylaget ikon. Kardinal Aborelius var med på hele kongressen.

En stor takk til Ulrika Erlandsson og Jim Lagerlöf som leder KPN og som sto som hovedarrangører, Vi som var med fra Kateketisk Senter i OKB (Maria Fongen, Camilla Cselenyi og Terese Ranek) er utrolig takknemlige overfor begge disse og alle de andre som jobbet hardt for at få gjennomført kongressen. Takk for at vi fikk være med  på noe så flott🌹🌹🌹

   

Les mer om kongressen og se alle bildene (fra KPNs nettsider):
Ni är världens ljus – kateketisk kongress 2023 – Katolska Pedagogiska Nämnden (kpn.se)

Et vellykket kateketseminar

Kateketseminaret 26. august 2023

Takk til alle som kom!

VÅR MÅLSETTING TIL VI SEES IGJEN: La oss holde tett kontakt dette katekeseåret! Får dere gode ideer, har dere spørsmål eller frustrasjoner: Ta kontakt med oss! Kanskje vi kan bidra med noe, komme på besøk til dere, m.m.

Vi gleder oss til å se dere igjen (inkludert alle andre kateketer og assistenter som ikke hadde anledning til å komme denne gangen) når vi har vår retrett lørdag 9. mars. Da har vi en veldig spesiell gjest og foredragsholder, nemlig BISKOP ERIK VARDEN. Gled dere! Et godt katekeseår til alle ❤️

Til dere som ikke fikk vært med lørdag 26.august: Her får dere et lite innblikk i det dere gikk glipp av.
En spesiell takk til Flor som laget dette flotte slide-showet 🌹

Oppslag på katolsk.no om kateketseminaret


Her ( https://www.katolsk.no/nyheter/2023/08/bli-inspirert-pa-kateket-seminar-26-august ) er et oppslag på katolsk.no om neste helgs kateketseminar; fra venstre Camilla, Terese og p. Oddvar – Maria er dessverre ikke med på bildet.

Vi leser der bl.a.:

– Formålet med seminaret er å samle kateketer for å gi dem en boost før oppstarten av katekeseåret, sier Terese Ranek.

– Det å samles er i seg selv svært viktig. Her kan vi både inspirere hverandre, bli bedre kjent og utveksle ideer. Så skal vi la oss inspirere spesielt av foredragsholder og gjest Ulrika Erlandsson. Hun er en fantastisk drivkraft i den svenske katekesen. En mer inspirerende kateket og leder skal man lete lenge etter!

NYTT FRA KATEKETISK SENTER

Kjære prester og menigheter i hele Norge (send videre til katekeseledere, menighetsrådet o.a.)

Om kort tid (allerede lørdag 26. august) arrangerer Kateketisk senter sitt årlige seminar for kateketer, der man vil få mye informasjon og inspirasjon. Temaet i år er «Hva er god katekese?», og vi har fått med oss den veldig inspirerende Ulrika Erlandsson som er leder for Katolska Pedagogiska Nämden (Kateketisk senters ekvivalent i Sverige). Les mer om seminaret på vårt (oppdaterte) nettsted https://katekese.no/ – det er fortsatt mulig å melde seg på.

Nytt fra vårt kontor er det at Terese Ranek (les om henne her: https://www.katolsk.no/biografier/innenriks/tranek) har begynt som Teamleder, og vil avlaste meg på mange områder, selv om jeg fortsetter som avdelingsleder for Kateketisk senter.

Nå i august kommer vi med et helt nytt undervisningsmateriale for barn/ungdommer i 4. til 7. klasse. Materialet bygger på boken YOUCAT for Kids – Katolsk katekisme for barn og foreldre, og man kan lese mer om boken og opplegget her: https://blilys.no/katekese/youcat-for-kids-4-7-klasse/ Fra slutten av august vil det være mulig å bestille denne boken fra St Olav bokhandel (https://stolavbok.no/).

I mai måned utga vi boken DOCAT – Hvordan skal vi leve? Boken er en engasjerende fremstilling av katolsk sosiallære og passer godt for eldre ungdommer, unge voksne og voksne. Les mer om boken her: https://www.katolsk.no/nyheter/2023/06/docat-fra-tro-til-handing Boken kan kjøpes fra St Olav bokhandel.

Etter påske i år begynte vi å besøke kateketene i menigheter i Oslo og omegn, og vi har allerede gjennomført flere inspirerende samlinger. Om ikke lenge vil menigheter også litt lengre borte fra Oslo kontaktes for besøk.

Kontakt gjerne oss på Kateketisk senter med forslag, ris eller ros.

Mvh
p. Oddvar Moi

Terese Ranek blir teamleder på Kateketisk senter i Oslo

1. august 2023 begynner Terese Ranek som teamleder for Oslo katolske bispedømmes Kateketiske senter (se bilde). Terese begynte på Kateketisk senter i mars 2021, etter å ha arbeidet flere år på en kristen ungdomsskole i Tønsberg og mange år som kantor og katekeseleder i St. Olav, Tønsberg. Les mer om henne her.


P. Oddvar Moi (også bilde) fortsetter som avdelingsleder, men siden han har flere andre oppgaver i bispedømmet (se her), overlater han en del av den daglige ledelsen av katekesearbeidet til Terese.

Nettsidene til Kateketisk senter er blitt fornyet

28/7-2023 ble nettsidene til Kateketisk senter (katekese.no) radikalt fornyet. Vi vil de neste dagene og ukene presentere mye av vårt materiale (bøker, undervisningsopplegg, filmer o.a.) her – men sidene med materiale for barn og unge vil fortsette som før – på blilys.no.

Våre nyheter finner dere nå her.

Send og gjerne tips og forslag; til den enkelte av oss (se her) eller til denne adressen: katekese@okb.katolsk.no

Invitasjon til kateketseminar lørdag 26. august 2023 i Akersveien

Kjære kateketer, kateketkoordinatorer og prester,

vi har gleden av å invitere til høstens kateketseminar lørdag 26. august. Seminaret vil holdes i menighetssalen i Akersveien 5 i Oslo. Denne gangen setter vi søkelys på temaet «Hva er god katekese?», og vi har fått med oss Ulrika Erlandsson som er leder for Katolska Pedagogiska Nämden (Kateketisk senters ekvivalent i Sverige). Hun har lang erfaring med å drive katekese og vil kunne være til stor inspirasjon for oss alle.

Seminardagen starter med messe i St. Olav domkirke. Lunsj vil bli servert og det vil bli mulighet for å besøke St. Olav bokhandel.

Vi ber om at dere som mottar denne e-posten omgående videresender den til samtlige kateketer i deres menighet, slik at disse kan melde seg på hvis de ønsker. Det er åpent for påmeldinger fra nå. Se nederst i denne e-posten for info om påmelding.

Program:
Kl. 09.45: Ankomst i St. Olav domkirke
Kl. 10.00: Messe
Kl.10.35: Registering og kaffe
Kl. 11.00: «Direktoriet for katekesen» (2020) – Hva sier det om god katekese? v/ Ulrika Erlandsson
Kl. 11.45: Erfaringer fra Sverige – kontakt med menigheter og kateketer v/ Ulrika Erlandsson
Kl. 12.30: Lunsj (m/ mulighet for å besøke St. Olav Bokhandel)
Kl. 13.30: Den katolske bokserien YOUCAT, læreboken YOUCAT for Kids og de nye katekeseoppleggene
Kl. 14.20: Kaffepause
Kl. 14.30: «Hva er god katekese?» innledning, deretter gruppesamtale
Kl. 15.30: Kaffepause
Kl. 15.45: Presentasjon av boken DOCAT
Kl. 16.00: Barne- og ungdomsarbeid innlemmet i menighetens katekese
Kl. 16.30: Takk for i dag og vel hjem!

Ulrika Erlandsson (f. 1963) er teolog og lærebokforfatter. Hun leder Katolska Pedagogiska Nämden (KPN) i Stockholms stift i Sverige.

Påmelding: Send fullt navn, menighet, mobilnummer og e-postadresse til: Camilla.Cselenyi@katolsk.no. Hvis du har spesielle behov vi skal ta hensyn til når du kommer (f. eks allergi), så skriv også hva dette gjelder i din påmelding.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen, og håper å se mange av dere hos oss lørdag 26. august.

Ta gjerne kontakt med oss på Kateketisk senter om dere har spørsmål

Nytt fra Kateketisk senter – februar 2023

Kjære prester og menigheter i hele Norge (send videre til katekeseledere, menighetsrådet o.a.)

I mars arrangerer Kateketisk senter to lørdagsseminarer, begge i Akersveien i Oslo, som vi her vil minne dere om. Det ene er lørdag 11. mars  kl. 10 til 17; en kateketsamling med åndelig påfyll for fastetiden. Dette arrangementet har vi informert ganske grundig om via katekesekoordinatorene i menigheten og også på katolsk.no, se hele invitasjonen her.  Husk påmelding til denne samlingen.

Det andre arrangementet er et livsvern-seminar som går av stabelen lørdag 25. mars kl 10 til 14: Den barmhjertige samaritan: «Et hjerte som ser», der vi presenterer Troskongregasjonens brev, «Samaritanus bonus – om omsorgen for personer i kritiske sykdomsfaser og ved livets slutt» (2020). Les mer om dette seminaret her   –  og husk også her påmelding.

To nye bøker i YOUCAT-serien blir utgitt i vår. Først ute er DOCAT Kirkens sosiallære beskrevet for ungdommer/unge voksne/voksne (Hva vi skal gjøre, hvordan vi skal leve?) https://www.youcat.org/products/docat/ Den er ferdig oversatt til norsk, nesten ferdig hos forlaget og sendes ganske snart til trykkeriet.

Senere i vår utgir vi YOUCAT for Kids (eller Tweens, det er ikke helt klart hva den norske tittelen blir) https://www.youcat.org/products/youcat-for-kids/. Dette er en katekesebok for barn mellom 8 og 12 og deres foreldre. Til denne skal vi de neste månedene også lage flere lærerveiledninger slik at boken kan brukes i katekesen for 4., 5., 6. og 7. klasse – de første av disse lærerveiledningene skal utgis sommeren 2023.

Vi har også nylig sendt ut en forespørsel til alle menighetene i Oslo-området, der vi inviterer oss selv på menighetsbesøk, for å bli bedre kjent med kateketene og for å informere om et tema menighetene selv kan velge. Til høsten planlegger vi å invitere oss selv ut også til menighetene som ligge lengre fra Oslo.

Kontakt gjerne oss på Kateketisk senter med forslag, ris eller ros.

Mvh
p. Oddvar Moi

Livets dag 25. mars 2023: Bli med på seminar om omsorg ved livets slutt

Hvordan forholder Den katolske kirke seg til dødshjelp (eutanasi)? Hvilke former for nødvendig helsehjelp og sjelesorg mener Kirken vi plikter å gi personer som ligger for døden? Når mener Kirken det er lov å avslutte behandling?

Disse og en rekke andre spørsmål blir belyst gjennom tre foredrag under seminaret Den barmhjertige samaritan: «Et hjerte som ser», der Kateketisk senter presenterer Troskongregasjonens brev, «Samaritanus bonus – om omsorgen for personer i kritiske sykdomsfaser og ved livets slutt» (2020).

Les mer om seminaret her

Invitasjon til samling for kateketer fra hele Norge lørdag 11. mars 2023

Kateketisk senter inviterer lørdag 11. mars 2023 til kateketsamling med åndelig påfyll for fastetiden, i Oslo. Alle kateketer, kateketkoordinatorer og prester er hjertelig velkomne. Årets samling har fått temaet: «Apostelen Peters bekjennelse og omvendelse – Å søke kristen vekst i en turbulent tid».

Årets innledere: P. Paul Opata og Ragnhild Aadland Høen. Det blir fire åndelige foredrag, sakramentstilbedelse, messe og refleksjon i grupper. Lunsj vil bli servert og samlingen er gratis.

Les mer her

Nytt fra Kateketisk senter – september 2022

Kjære prester og menigheter i hele Norge (send videre til katekeseledere, menighetsrådet o.a.)

Vårt tradisjonelle KATEKETSEMINAR ved starten av skoleåret gikk av stabelen lørdag 27/8 med ca. 50 deltakere. Det var en fin samling og også alle som ikke var med på seminaret kan nå se noe av det som skjedde. Det finnes tre videoer fra katekesedagen samlet nederst på denne spillelisten: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-sSP3LQdJqNeupxdjyUwf22qWZdqxhKR  ) Filmene er: Vi oppdager kirkerommet med barnets øyne: en annerledes omvisning i St. Olav domkirke v/ p. Sigurd Markussen – https://www.youtube.com/watch?v=MU3Nt7TFea4  , Åpen kirkedør for barn og unge: Om å skape et kjærlighetens fellesskap i menigheten v/ p. Sigurd Markussen –  https://www.youtube.com/watch?v=E5v6Y4e9fbQ , Terese Ranek forteller om de nye lærerveiledningen til YOUCAT Konfirmant – https://www.youtube.com/watch?v=D9rytjfXFMw

Det har også kommet en NY BOK OM SKRIFTEMÅLET for førstekommunionsbarna. Den koster kr 100,- og kan bestilles hos St Olav bokhandel, se her: https://stolavbok.no/produkt/66441262/skriftemalet

For noen måneder siden kom det også ut en skriftemålsbok i YOUCAT-serien, se her:  https://stolavforlag.no/index.php/produkt/youcat-skriftemal/

I starten av august ble våre to nye lærerveiledninger til YOUCAT Konfirmant utgitt, bøkene kan kjøpes her: https://stolavbok.no/sok?q=l%C3%A6rerveiledning og nå er mye ekstramateriale for høstens undervisning på plass både for 8. og 9. klasse, se her:  https://stolavforlag.no/index.php/produktkategori/youcat-produkter/ Terese Ranek var også på prestemøtet for OKB på Mariaholm denne uken og informerte om det nye konfirmantopplegget. Det er også laget et side som viser hvilke filmer som passer til konfirmantopplegget, her: https://blilys.no/katekese/youcat-konfirmant/filmer/ , bl.a. en hel del småfilmer som svarer på de fleste spørsmålene i YOUCAT, se dem her: https://blilys.no/filmer/alle-youcat-sporsmal/

Av nytt materiale vi nå jobber med for katekesen, er oversettelsen av to nye YOUCAT-bøker, DOCAT (Hva vi skal gjøre, hvordan vi skal leve?) og YOUCAT for Kids – begge disse bøkene skal utgis kommende vinter. Til den siste skal vi de neste månedene lage en lærerveiledning slik at denne boken kan brukes i katekesen for 4., 5., 6. og 7. klasse – som skal være klar og utgis sommeren 2023.

Mvh
Oddvar Moi

Flott nytt konfirmantopplegg er klar!

I dag sendte vi ut følgende e-post til alle katolske menigheter og prester i Norge:

Kjære prester og menigheter i OKB og Trondheim og Tromsø stift

Jeg har tidligere skrevet til dere om de to lærerveiledningene til YOUCAT konfirmant som Terese Ranek på Kateketisk senter har jobbet med det siste året. Nå er disse trykket og klar i St. Olav forlag og St Olav bokhandel, klar til å brukes denne høsten – se her:  https://stolavforlag.no/index.php/produktkategori/katekese/konfirmasjon/ og her: https://stolavbok.no/sok?q=youcat

Husk at man får menighetsrabatt hvis man bestiller bøkene fra bokhandelen via e-post (bokhandel@katolsk.no)  – kanskje dere også trenger å kjøpe flere eksemplar også av YOUCAT konfirmant og av selve YOUCAT.

Bokhandelen skriver om de nye bøkene:

Bøkene er lagt opp med 8 månedssamlinger for 8. og for 9. klasse. For hver måned er det laget opplegg til 5 økter, så det skulle være nok materiale for alle. Hvis menigheter samler konfirmantene til to kortere samlinger hver måned, bør det heller ikke være vanskelig å tilpasse veilederen til dette. I tillegg til disse bøkene finnes det også mye ekstra materiale på nett, gå til blilys.no

Kateketisk senter har også utarbeidet en hel del ekstramateriale til de to lærerveiledningene, til gratis avbenyttelse, både ting man kan trykke ut og mange nettressurser – se her: https://blilys.no/katekese/youcat-konfirmant/

Mvh
p. Oddvar Moi

« Eldre innlegg