En av Kateketisk senters viktigste oppgaver er å støtte, hjelpe, oppmuntre osv. de flinke kateketene rundt om i landets menigheter. Det gjør vi ve å arrangere to kateketkonferanser i året (ved skolestart og i fastetiden) og ved å besøke menighetene/kateketene regelmessig – i tillegg til å utarbeide materiale de kan bruke. Kateketene oppfordres også til å kontakte oss som arbeider på Kateketisk senter – se kontaktinformasjon.

Og her kan man se en oversikt over alle katolske menigheter i Norge.