Kateketisk senter har ansvar for katekese for både barn og unge (se BLILYS-sidene), men også for voksne. Undervisningsmateriale for voksne ligger for det meste på Oslo katolske bispedømmes nettside katolsk.no . Der ligger det materiale for undervisning av dåpskandidater og konvertitter, og det er også materiale som passer som fortsettende undervisning for voksne (og unge voksne) som allerede er katolikker.

På katolsk.no ligger materialet på deres sider for Vår tro, Praksis og Dokumenter.


Våren 2020 ble en serie på 20 evangeliserings- og katekesevideoer kalt SYCAMORE, produsert av Fr. Stephen Wang, utgitt i England og kateketisk senter gjorde i februar 2021 avtale om å oversette tekstene til videoene til norsk og flere andre språk. Dette materialet kan sees her. Man kan også se videoene fra den engelske nettsiden – sycamore.fm/videos (begge steder kan man velge mellom undertekster på mange språk).