Se videoer fra kateketseminarene i 2023 og 2024 – gå hit for seminarene i 2022.


Se de to videoene fra Kateketretretten 9. mars 2024:

Biskop Erik Varden: «Kristen misjon – en nåde»

Biskop Erik Varden: «Kristen misjon – et ansvar»


Se følgende videoer fra Kateketseminaret 26. august 2023 (retretten i mars ligger lengre ned på siden):

Direktoriet for katekesen» (2020) – Hva sier det om god katekese? v/ Ulrika Erlandsson
se en powerpoint til dette foredraget 

Direktoriet – inspirasjon og utfordring for katekesen i Norge v/ Ulrika Erlandsson

Bokserien YOUCAT, læreboken YOUCAT for Kids og de nye katekeseoppleggene v/ Camilla Cselenyi
se en powerpoint til dette foredraget

Presentasjon av boken DOCAT – katolsk sosiallære v/ Maria Fongen
se en powerpoint til dette foredraget

«Two stars and a wish» for katekesen og barne- og ungdomsarbeidet i menighetene v/ Terese Ranek
–  se en powerpoint til dette foredraget


Se  videoene fra Kateketretretten 11. mars 2023

Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann! v/ p. Paul Opata

Feilbarlig men trofast: Hvordan Simon fiskeren ble Peter klippen v/ p. Paul Opata

Menneskeverdets ukrenkelighet fra unnfangelsen til en naturlig død v/ Ragnhild Helena Aadland Høen

Om kristen vekst i motgang v/ Ragnhild Helena Aadland Høen


Videoene fra alle kateketseminarene finner  man på Youtube her.