Her er videoer fra kateketseminarene i 2022 (gå til hovedsiden for kateketseminarene)


Se følgende videoer fra Kateketseminaret 5. mars 2022 (seminaret i august ligger lengre ned på siden):

Bibelen i liturgien – Messen v/ Sr. Ingeborg-Marie

Bibelen i liturgien – Tidebønnene v/ Sr. Ingeborg-Marie

Evangeliet, Guds kraft til frelse v/ Anne Samuelsen

Ta i mot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord v/ Anne Samuelsen


Se følgende videoer fra Kateketseminaret 27. august 2022

Vi oppdager kirkerommet med barnet øyne: en annerledes omvisning i St. Olav domkirke v/ p. Sigurd Markussen

Åpen kirkedør for barn og unge: Om å skape et kjærlighetens fellesskap i menigheten v/ p. Sigurd Markussen

ggg

YOUCAT: Konfirmant lærerveiledning v/Terese Ranek