Det Kateketiske Senter ble opprettet 1972. I perioden 2014–2020 var senterets virksomhet en del av Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling, som i 2020 skiftet navn tilbake til Kateketisk senter.

Oslo katolske bispedømmes Familiesenter ble opprettet i september 2000. I 2014 ble senteret en del av pastoralavdelingens virksomhet.

Kateketisk senter har egne nettsteder, se https://www.katekese.no og https://www.blilys.no, og er på Facebook.
Opplegg for søndagsskolen (evangelieforklaring for barn) finnes under blilys.no


ANSATTE

P. Oddvar Moi, avdelingsleder, biskoppelig vikar – oddvar.moi@katolsk.no – mobil 958 83 336

Terese Arpas Ranek, teamleder – terese.ranek@katolsk.no

Camilla Cselenyi, rådgiver – Camilla.Cselenyi@katolsk.no

Maria Fongen, familiepastoral rådgiver – Maria.Fongen@katolsk.no