EKTESKAPSHEFTET «KJÆRLIGHET FOR LIVET»

NETTRESSURSER

Klikk på hver lenke, så åpnes et pdf-dokument

Veiledning til kurslederne

Kapittel 1

Spørsmål til refleksjon etter kapittelet
Oppgaver til kapittel 1, del 1 – Oppgaver til kapittel 1, del 2

Kapittel 2

Spørsmål til refleksjon etter kapittelet
Oppgaver til kapittel 2, del 1 – Oppgaver til kapittel 2, del 2
Til kapittel 2: Skjema til utfylling: «Jeg blir …»
Til kapittel 2: Skjema til utfylling om våre talenter

Kapittel 3

Spørsmål til refleksjon etter kapittelet
Oppgaver til kapittel 3, del 1 – Oppgaver til kapittel 3, del 2

Kapittel 4

Spørsmål til refleksjon etter kapittelet
Oppgaver til kapittel 4, del 1 – Oppgaver til kapittel 4, del 2
Til kapittel 4: Oversikt over prevensjon og NFP-metoder
Til kapittel 4: Skjema til utfylling om fødselsregulering

Kapittel 5

Spørsmål til refleksjon etter kapittelet
Oppgaver til kapittel 5, del 1 – Oppgaver til kapittel 5, del 2
Til kapittel 5: Vigselsliturgien
Til kapittel 5: Bibeltekster som kan brukes i bryllupet