Kateketnytt – fra OKBs Kateketiske senter (nytt i juni 2024)


Les første tekst i Kateketnytt, om St. Teresia menighet på Hønefoss.