Menighetsressurser

Fastetid

Fastetiden varer fra askeonsdag til skjærtorsdag

 • Korsveimeditasjoner
 • Barmhjertighetsgjerninger
 • Botsandakter

Påsketid

Vi feirer Jesu oppstandelse.

 • Påskefeiring
 • Den guddommelige barmhjertighets søndag
 • Den gode hyrdes søndag
 • Kristi himmelfart
 • Pinse

Rosenkrans

Oktober er rosenkransmåneden.

 • Om rosenkransen
 • Rosenkransbetraktninger
 • Rosenkrans ved forskjellige anledninger

Sakramentsandakter

Tilbedelse er en vesentlig del av menighetenes åndelige liv.

 • Forslag til sakramentsandakter
 • Jesu hjerte
 • Jesu hellige navn