Undervisning om katolsk tro i Norge

Forfatter: katekese

Kjære prester og menigheter i hele Norge

Vi starter dette nyhetsbrevet med noe helt nytt: Vi starter torsdag 18. januar med månedlige møter på Teams der alle kateketer i landet kan delta for å få informasjon og inspirasjon om i sitt arbeid. Samlingene er planlagt hver 3. torsdag i måneden kl 19 til 20, og de neste to datoene blir 15. februar og 21. mars (og også 18/4 og 23/5). Vi har invitert innledere til hver av samlingene, som vil kunne inspirere oss i vårt viktige arbeid. Det er Terese Ranek hos oss som vi lede disse samlingene og hun vil sende ut mer informasjon og innbydelse til Teams-møtene etter hvert.

Deretter vil vi informere og invitere til fasteretrett for kateketer lørdag 9. mars kl 10 til 16 med biskop Erik Varden. Samlingen blir i Akersveien i Oslo, og på denne nettsiden https://katekese.no/2023/12/kateketretrett-med-biskop-erik-lordag-9-mars-2024/ kan man lese mer om hva som skal skje og også melde seg på.

Vatikanet utga i 2020 et stort nytt direktorium for katekese, som nå nesten er blitt ferdig oversatt til norsk. Svenskene ble ferdig med sin oversettelse tidligere i høst, og på denne siden kan man lese mye om boken: https://kpn.se/kateketnytt/2023/biskop-anders-arborelius-direktorium-ger-ny-inspiration-till-katekesen Direktoriet gir mange føringer mht. hvordan katekesen i Kirken (for alle aldersgrupper) kan bli stadig bedre, og blir et viktig verktøy for hvordan vårt arbeid skal utvikles de neste årene. Undertegnede fra Kateketisk senter i Oslo og Ulrika Erlandsson fra Stockholm skal treffe Den nordiske bispekonferansen i mars og presentere direktoriet for alle biskopene, og ta frem hva dette dokumentet vil bety for utviklingen av katekesen i våre land

Til informasjon kan vi nevne at det nylig er startet opp en samtalegruppe med ca. 15 deltakere personer fra hele landet som skal kartlegge og diskutere katekesen og barne- og ungdomsarbeidet i menighetene. Utvalget kalles UKBUK: Utvalg for Katolsk Barne- og Ungdomsarbeid og Katekese.  Første møte ble arrangert (på Teams) forrige uke, og neste møte vil avholdes mot slutten av januar.

Vi nevner også på nytt undervisningsmaterialet for barn/ungdommer i 4. til 7. klasse som var ferdig i august i år. Materialet bygger på boken YOUCAT for Kids – Katolsk katekisme for barn og foreldre, og man kan lese mer om boken og opplegget her: https://blilys.no/katekese/youcat-for-kids-4-7-klasse/ Selve boken kan bestilles fra St Olav bokhandel, her https://stolavbok.no/produkt/youcat-for-kids/

Kontakt gjerne oss på Kateketisk senter med forslag, ris eller ros, og vi ønsker dere alle en fin jule- og nyttårshøytid.

Mvh
p. Oddvar

Kjære kateketer, kateketkoordinatorer og prester

Vi har gleden av å invitere dere til kateketretrett hos oss lørdag 9. mars 2024. Retretten har fått temaet «Kristen misjon – en nåde og et ansvar». Retrettholder vil være biskop Erik Varden OCSO av Trondheim stift, og holdes i Akersveien 5 (menighetssalen) i Oslo. (Bygningen rett bak St. Olav domkirke, inngang til lokalet fra gateplan.) Tid: kl. 10.00 – 16.00, med ankomst og registering i Akersveien 5 fra kl. 9.30.

I tillegg til flotte retrettforedrag av biskopen, vil det også bli sakramentstilbedelse med mulighet for skriftemål og messe i St. Olav domkirke under retretten. Lunsj vil bli servert.

Biskop Erik Varden OCSO (f. 1974) fra Sarpsborg, ble biskop av Trondheim stift i 2020. 

Han har vært munk, prest og abbed i trappistklosteret Mount Saint Bernard i Nottingham i England fra 2004 frem til han tiltrådde som biskop. Han er også forfatter og har skrevet en rekke åndelige bøker for troende.

Vi kommer tilbake til dere med detaljert program tidlig på nyåret 2024, men vi har med dette åpnet for påmeldinger allerede fra nå.

Påmelding:

Send fullt navn, menighet, e-postadresse, mobilnummer og info om eventuelle hensyn (f. eks allergi) til: camilla.cselenyi@katolsk.no.  Vi lurer også på om du som kateket ønsker å stå på vår kontaktliste med navn og e-postadresse på permanent basis. Gi oss gjerne beskjed om det i din påmelding, for da får Kateketisk senter muligheten til å sende deg info på e-post direkte heretter. Vi ber om at dere melder dere på så tidlig som mulig, helst i løpet av januar – midten av februar. Aller siste frist for påmelding: fredag 1. mars 2024.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til retrett hos oss i Akersveien i mars. Vi gleder oss – og håper å se mange av dere.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål.

Med ønske om velsignet jul og alt godt,

varm hilsen fra alle oss på
Kateketisk senter 😊

Oppslag på katolsk.no om kateketseminaret


Her ( https://www.katolsk.no/nyheter/2023/08/bli-inspirert-pa-kateket-seminar-26-august ) er et oppslag på katolsk.no om neste helgs kateketseminar; fra venstre Camilla, Terese og p. Oddvar – Maria er dessverre ikke med på bildet.

Vi leser der bl.a.:

– Formålet med seminaret er å samle kateketer for å gi dem en boost før oppstarten av katekeseåret, sier Terese Ranek.

– Det å samles er i seg selv svært viktig. Her kan vi både inspirere hverandre, bli bedre kjent og utveksle ideer. Så skal vi la oss inspirere spesielt av foredragsholder og gjest Ulrika Erlandsson. Hun er en fantastisk drivkraft i den svenske katekesen. En mer inspirerende kateket og leder skal man lete lenge etter!

NYTT FRA KATEKETISK SENTER

Kjære prester og menigheter i hele Norge (send videre til katekeseledere, menighetsrådet o.a.)

Om kort tid (allerede lørdag 26. august) arrangerer Kateketisk senter sitt årlige seminar for kateketer, der man vil få mye informasjon og inspirasjon. Temaet i år er «Hva er god katekese?», og vi har fått med oss den veldig inspirerende Ulrika Erlandsson som er leder for Katolska Pedagogiska Nämden (Kateketisk senters ekvivalent i Sverige). Les mer om seminaret på vårt (oppdaterte) nettsted https://katekese.no/ – det er fortsatt mulig å melde seg på.

Nytt fra vårt kontor er det at Terese Ranek (les om henne her: https://www.katolsk.no/biografier/innenriks/tranek) har begynt som Teamleder, og vil avlaste meg på mange områder, selv om jeg fortsetter som avdelingsleder for Kateketisk senter.

Nå i august kommer vi med et helt nytt undervisningsmateriale for barn/ungdommer i 4. til 7. klasse. Materialet bygger på boken YOUCAT for Kids – Katolsk katekisme for barn og foreldre, og man kan lese mer om boken og opplegget her: https://blilys.no/katekese/youcat-for-kids-4-7-klasse/ Fra slutten av august vil det være mulig å bestille denne boken fra St Olav bokhandel (https://stolavbok.no/).

I mai måned utga vi boken DOCAT – Hvordan skal vi leve? Boken er en engasjerende fremstilling av katolsk sosiallære og passer godt for eldre ungdommer, unge voksne og voksne. Les mer om boken her: https://www.katolsk.no/nyheter/2023/06/docat-fra-tro-til-handing Boken kan kjøpes fra St Olav bokhandel.

Etter påske i år begynte vi å besøke kateketene i menigheter i Oslo og omegn, og vi har allerede gjennomført flere inspirerende samlinger. Om ikke lenge vil menigheter også litt lengre borte fra Oslo kontaktes for besøk.

Kontakt gjerne oss på Kateketisk senter med forslag, ris eller ros.

Mvh
p. Oddvar Moi

Terese Ranek blir teamleder på Kateketisk senter i Oslo

1. august 2023 begynner Terese Ranek som teamleder for Oslo katolske bispedømmes Kateketiske senter (se bilde). Terese begynte på Kateketisk senter i mars 2021, etter å ha arbeidet flere år på en kristen ungdomsskole i Tønsberg og mange år som kantor og katekeseleder i St. Olav, Tønsberg. Les mer om henne her.


P. Oddvar Moi (også bilde) fortsetter som avdelingsleder, men siden han har flere andre oppgaver i bispedømmet (se her), overlater han en del av den daglige ledelsen av katekesearbeidet til Terese.

Nettsidene til Kateketisk senter er blitt fornyet

28/7-2023 ble nettsidene til Kateketisk senter (katekese.no) radikalt fornyet. Vi vil de neste dagene og ukene presentere mye av vårt materiale (bøker, undervisningsopplegg, filmer o.a.) her – men sidene med materiale for barn og unge vil fortsette som før – på blilys.no.

Våre nyheter finner dere nå her.

Send og gjerne tips og forslag; til den enkelte av oss (se her) eller til denne adressen: katekese@okb.katolsk.no

Invitasjon til kateketseminar lørdag 26. august 2023 i Akersveien

Kjære kateketer, kateketkoordinatorer og prester,

vi har gleden av å invitere til høstens kateketseminar lørdag 26. august. Seminaret vil holdes i menighetssalen i Akersveien 5 i Oslo. Denne gangen setter vi søkelys på temaet «Hva er god katekese?», og vi har fått med oss Ulrika Erlandsson som er leder for Katolska Pedagogiska Nämden (Kateketisk senters ekvivalent i Sverige). Hun har lang erfaring med å drive katekese og vil kunne være til stor inspirasjon for oss alle.

Seminardagen starter med messe i St. Olav domkirke. Lunsj vil bli servert og det vil bli mulighet for å besøke St. Olav bokhandel.

Vi ber om at dere som mottar denne e-posten omgående videresender den til samtlige kateketer i deres menighet, slik at disse kan melde seg på hvis de ønsker. Det er åpent for påmeldinger fra nå. Se nederst i denne e-posten for info om påmelding.

Program:
Kl. 09.45: Ankomst i St. Olav domkirke
Kl. 10.00: Messe
Kl.10.35: Registering og kaffe
Kl. 11.00: «Direktoriet for katekesen» (2020) – Hva sier det om god katekese? v/ Ulrika Erlandsson
Kl. 11.45: Erfaringer fra Sverige – kontakt med menigheter og kateketer v/ Ulrika Erlandsson
Kl. 12.30: Lunsj (m/ mulighet for å besøke St. Olav Bokhandel)
Kl. 13.30: Den katolske bokserien YOUCAT, læreboken YOUCAT for Kids og de nye katekeseoppleggene
Kl. 14.20: Kaffepause
Kl. 14.30: «Hva er god katekese?» innledning, deretter gruppesamtale
Kl. 15.30: Kaffepause
Kl. 15.45: Presentasjon av boken DOCAT
Kl. 16.00: Barne- og ungdomsarbeid innlemmet i menighetens katekese
Kl. 16.30: Takk for i dag og vel hjem!

Ulrika Erlandsson (f. 1963) er teolog og lærebokforfatter. Hun leder Katolska Pedagogiska Nämden (KPN) i Stockholms stift i Sverige.

Påmelding: Send fullt navn, menighet, mobilnummer og e-postadresse til: Camilla.Cselenyi@katolsk.no. Hvis du har spesielle behov vi skal ta hensyn til når du kommer (f. eks allergi), så skriv også hva dette gjelder i din påmelding.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen, og håper å se mange av dere hos oss lørdag 26. august.

Ta gjerne kontakt med oss på Kateketisk senter om dere har spørsmål

Nytt fra Kateketisk senter – februar 2023

Kjære prester og menigheter i hele Norge (send videre til katekeseledere, menighetsrådet o.a.)

I mars arrangerer Kateketisk senter to lørdagsseminarer, begge i Akersveien i Oslo, som vi her vil minne dere om. Det ene er lørdag 11. mars  kl. 10 til 17; en kateketsamling med åndelig påfyll for fastetiden. Dette arrangementet har vi informert ganske grundig om via katekesekoordinatorene i menigheten og også på katolsk.no, se hele invitasjonen her.  Husk påmelding til denne samlingen.

Det andre arrangementet er et livsvern-seminar som går av stabelen lørdag 25. mars kl 10 til 14: Den barmhjertige samaritan: «Et hjerte som ser», der vi presenterer Troskongregasjonens brev, «Samaritanus bonus – om omsorgen for personer i kritiske sykdomsfaser og ved livets slutt» (2020). Les mer om dette seminaret her   –  og husk også her påmelding.

To nye bøker i YOUCAT-serien blir utgitt i vår. Først ute er DOCAT Kirkens sosiallære beskrevet for ungdommer/unge voksne/voksne (Hva vi skal gjøre, hvordan vi skal leve?) https://www.youcat.org/products/docat/ Den er ferdig oversatt til norsk, nesten ferdig hos forlaget og sendes ganske snart til trykkeriet.

Senere i vår utgir vi YOUCAT for Kids (eller Tweens, det er ikke helt klart hva den norske tittelen blir) https://www.youcat.org/products/youcat-for-kids/. Dette er en katekesebok for barn mellom 8 og 12 og deres foreldre. Til denne skal vi de neste månedene også lage flere lærerveiledninger slik at boken kan brukes i katekesen for 4., 5., 6. og 7. klasse – de første av disse lærerveiledningene skal utgis sommeren 2023.

Vi har også nylig sendt ut en forespørsel til alle menighetene i Oslo-området, der vi inviterer oss selv på menighetsbesøk, for å bli bedre kjent med kateketene og for å informere om et tema menighetene selv kan velge. Til høsten planlegger vi å invitere oss selv ut også til menighetene som ligge lengre fra Oslo.

Kontakt gjerne oss på Kateketisk senter med forslag, ris eller ros.

Mvh
p. Oddvar Moi

Livets dag 25. mars 2023: Bli med på seminar om omsorg ved livets slutt

Hvordan forholder Den katolske kirke seg til dødshjelp (eutanasi)? Hvilke former for nødvendig helsehjelp og sjelesorg mener Kirken vi plikter å gi personer som ligger for døden? Når mener Kirken det er lov å avslutte behandling?

Disse og en rekke andre spørsmål blir belyst gjennom tre foredrag under seminaret Den barmhjertige samaritan: «Et hjerte som ser», der Kateketisk senter presenterer Troskongregasjonens brev, «Samaritanus bonus – om omsorgen for personer i kritiske sykdomsfaser og ved livets slutt» (2020).

Les mer om seminaret her

Invitasjon til samling for kateketer fra hele Norge lørdag 11. mars 2023

Kateketisk senter inviterer lørdag 11. mars 2023 til kateketsamling med åndelig påfyll for fastetiden, i Oslo. Alle kateketer, kateketkoordinatorer og prester er hjertelig velkomne. Årets samling har fått temaet: «Apostelen Peters bekjennelse og omvendelse – Å søke kristen vekst i en turbulent tid».

Årets innledere: P. Paul Opata og Ragnhild Aadland Høen. Det blir fire åndelige foredrag, sakramentstilbedelse, messe og refleksjon i grupper. Lunsj vil bli servert og samlingen er gratis.

Les mer her

Nytt fra Kateketisk senter – september 2022

Kjære prester og menigheter i hele Norge (send videre til katekeseledere, menighetsrådet o.a.)

Vårt tradisjonelle KATEKETSEMINAR ved starten av skoleåret gikk av stabelen lørdag 27/8 med ca. 50 deltakere. Det var en fin samling og også alle som ikke var med på seminaret kan nå se noe av det som skjedde. Det finnes tre videoer fra katekesedagen samlet nederst på denne spillelisten: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-sSP3LQdJqNeupxdjyUwf22qWZdqxhKR  ) Filmene er: Vi oppdager kirkerommet med barnets øyne: en annerledes omvisning i St. Olav domkirke v/ p. Sigurd Markussen – https://www.youtube.com/watch?v=MU3Nt7TFea4  , Åpen kirkedør for barn og unge: Om å skape et kjærlighetens fellesskap i menigheten v/ p. Sigurd Markussen –  https://www.youtube.com/watch?v=E5v6Y4e9fbQ , Terese Ranek forteller om de nye lærerveiledningen til YOUCAT Konfirmant – https://www.youtube.com/watch?v=D9rytjfXFMw

Det har også kommet en NY BOK OM SKRIFTEMÅLET for førstekommunionsbarna. Den koster kr 100,- og kan bestilles hos St Olav bokhandel, se her: https://stolavbok.no/produkt/66441262/skriftemalet

For noen måneder siden kom det også ut en skriftemålsbok i YOUCAT-serien, se her:  https://stolavforlag.no/index.php/produkt/youcat-skriftemal/

I starten av august ble våre to nye lærerveiledninger til YOUCAT Konfirmant utgitt, bøkene kan kjøpes her: https://stolavbok.no/sok?q=l%C3%A6rerveiledning og nå er mye ekstramateriale for høstens undervisning på plass både for 8. og 9. klasse, se her:  https://stolavforlag.no/index.php/produktkategori/youcat-produkter/ Terese Ranek var også på prestemøtet for OKB på Mariaholm denne uken og informerte om det nye konfirmantopplegget. Det er også laget et side som viser hvilke filmer som passer til konfirmantopplegget, her: https://blilys.no/katekese/youcat-konfirmant/filmer/ , bl.a. en hel del småfilmer som svarer på de fleste spørsmålene i YOUCAT, se dem her: https://blilys.no/filmer/alle-youcat-sporsmal/

Av nytt materiale vi nå jobber med for katekesen, er oversettelsen av to nye YOUCAT-bøker, DOCAT (Hva vi skal gjøre, hvordan vi skal leve?) og YOUCAT for Kids – begge disse bøkene skal utgis kommende vinter. Til den siste skal vi de neste månedene lage en lærerveiledning slik at denne boken kan brukes i katekesen for 4., 5., 6. og 7. klasse – som skal være klar og utgis sommeren 2023.

Mvh
Oddvar Moi

Flott nytt konfirmantopplegg er klar!

I dag sendte vi ut følgende e-post til alle katolske menigheter og prester i Norge:

Kjære prester og menigheter i OKB og Trondheim og Tromsø stift

Jeg har tidligere skrevet til dere om de to lærerveiledningene til YOUCAT konfirmant som Terese Ranek på Kateketisk senter har jobbet med det siste året. Nå er disse trykket og klar i St. Olav forlag og St Olav bokhandel, klar til å brukes denne høsten – se her:  https://stolavforlag.no/index.php/produktkategori/katekese/konfirmasjon/ og her: https://stolavbok.no/sok?q=youcat

Husk at man får menighetsrabatt hvis man bestiller bøkene fra bokhandelen via e-post (bokhandel@katolsk.no)  – kanskje dere også trenger å kjøpe flere eksemplar også av YOUCAT konfirmant og av selve YOUCAT.

Bokhandelen skriver om de nye bøkene:

Bøkene er lagt opp med 8 månedssamlinger for 8. og for 9. klasse. For hver måned er det laget opplegg til 5 økter, så det skulle være nok materiale for alle. Hvis menigheter samler konfirmantene til to kortere samlinger hver måned, bør det heller ikke være vanskelig å tilpasse veilederen til dette. I tillegg til disse bøkene finnes det også mye ekstra materiale på nett, gå til blilys.no

Kateketisk senter har også utarbeidet en hel del ekstramateriale til de to lærerveiledningene, til gratis avbenyttelse, både ting man kan trykke ut og mange nettressurser – se her: https://blilys.no/katekese/youcat-konfirmant/

Mvh
p. Oddvar Moi

Vårt tradisjonelle kateketseminar arrangeres lørdag 27. august

Vi har nå fått ca. 45 påmeldinger til høstens kateketseminar, lørdag 27. august i Akersveien. Slik ser programmet ut:

Kl. 10.00: Messe
Kl. 10.30: Vi oppdager kirkerommet med barnets øyne – en annerledes omvisning i St. Olav domkirke v/ p. Sigurd Markussen
Kl. 11.05: Registrering og kaffe i Mariagården
Kl. 11.25: Åpen kirkedør for barn og unge. Om å skape et kjærlighetens felleskap i menigheten v/ p. Sigurd Markussen
Kl. 12.10: Bønn, leker, spill, drama, film, ekskursjoner, kunst og Kirkens festdager. Inspirerende praktiske grep og metoder for hele elevgruppen.
Kl. 13.10: Solskinnshistorier fra katekesen.
Kl. 13.30: Lunsj m/mulighet til å besøke St. Olav Bokhandel
Kl. 14.30: Overraskelse
Kl. 15.00: Introduksjon om YOUCAT Konfirmant lærerveiledning.
Kl. 15.30: Gruppearbeid om å lage gode tredelte undervisningsopplegg
Kl. 16.00: Plenumsoppsummering
Kl. 16.30: Vel hjem!

NYTT FRA KATEKETISK SENTER – februar 2022

Kjære prester, kateketer og frivillige i menighetene

Det er ca. tre måneder siden vi sist sendte ut en slik nyhetsmelding, og vi har flere nyheter. Først vil jeg nevne seminaret for kateketer (alle typer kateketer; for barn, ungdommer, ekteskapskurs, kurs for voksne) som går av stabelen i Oslo lørdag 5, mars, med påmeldingsfrist 24. februar Les om seminaret her: http://www.katolsk.no/nyheter/2022/01/kateketisk-senter-inviterer-til-seminar-med-andelig-pafyll-lordag-5-mars.

Siden sist kan jeg også nevne at vi har laget tre filmer som forklarer messen for BARN https://blilys.no/katekese/1-kommunion/film-om-messen-for-barn/ og en samling med ti bibelfortellinger som blir lest og er illustrert https://blilys.no/katekese/1-kommunion/bibelfortellinger-leses/ Disse filmene, og annet materiale vi har, finner man en oversikt over her: https://blilys.no/materiale/ . Vi minner også om at det ligger materiale på BLILYS til undervisningen i alle klassene her: https://blilys.no/katekese/  og til evangelieforklaringen under søndagsmessen her:  https://blilys.no/evangelieforklaring/

For UNGDOMMER og for VOKSNE minner vi igjen om de flotte filmene «Sycamore/Morbærtreet», som passer godt for alle aldergrupper fra 15 år og oppover. Bruk disse filmene til konfirmanter, ungdomsgrupper og på konvertittkurs. Man finner dem her: http://www.katolsk.no/tro/sycamore Siden sist har vi også lagt ut flere filmer; serien PaterPrater http://www.katolsk.no/tro/video/pater-prater-med-p-pal-bratbak og P. Arne Marco har ordet http://www.katolsk.no/tro/video/p-arne-marco-har-ordet. Vi har også samlet mange foredrag i Katolsk grovbrød-serien fra St Olav domkirkemenighet her: http://www.katolsk.no/tro/video/katolsk-grovbrod

Av bøker sendes to til trykkeriet i disse dager; det er YOUCAT Skriftemål og den svenske dominikanerinnen Sr Sofies bok, ELSK – og gjør hva du vil, Kroppens teologi for ungdom. En stor lærerveiledning for YOUCAT Konfirmant nærmer seg ferdigstillelse og YOUCAT For Kids holder vi på å oversette.

Jeg ber prestene/menigheten sende denne e-posten videre til alle aktuelle personer; kateketer, menighetsrådet og andre.

P. Oddvar Moi

Invitasjon til samling for kateketer lørdag 5. mars 2022

Kjære kateketer, kateketkoordinatorer og sogneprester,

Kateketisk senter inviterer med dette til kateketsamling lørdag 5. mars 2022. Denne gangen blir det en hel dag i Akersveien med åndelig påfyll for kateketer. Vi har kalt samlingen: «En hjelp i nød og alltid nær.» (Sal. 46,2) – Åndelig påfyll fra bibelen.

Vi setter et fokus på hvordan bibelen kan brukes til personlig åndelig utvikling.

Program:

Fra kl. 09.30: Ankomst
Kl. 10.00: Foredrag og samtale v/ sr. Ingeborg-Marie
Kl. 10.45: Foredrag og samtale v/ sr. Ingeborg-Marie
Kl. 11.30: Sakramentstilbedelse i St. Joseph kirke i Akersveien
Kl. 12.15: Messe i St. Joseph kirke
Kl. 13.00: Lunsj
Kl. 14.00: Foredrag og samtale v/ Anne Samuelsen
Kl. 15.00: Gruppearbeid og oppsummering
Kl. 16.30: Kaffepause (m/ mat)
Kl. 17.00: Foredrag og samtale v/ Anne Samuelsen
Kl. 18.30: Avslutning

Innlederne:

Anne Samuelsen er deltidsansatt i St Paul menighet i Bergen. Hun er aktiv i sekulærkarmelittene og har reist rundt og holdt retretter og foredrag.

Sr. Ingeborg-Marie Løvenskiold Grüner Kvam O.P ble opptatt i Den katolske kirkes fulle felleskap i 2005, og trådte inn hos dominikanerinnene på Lunden kloster i Oslo i 2009.

Sted for samlingen: Akersveien 5, 0177 Oslo, «Menighetssalen». (Inngang fra gaten.)

Påmelding:
E-post sendes til camilla.cselenyi@katolsk.no. Skriv fullt navn, menighet, e-post, mobilnummer og eventuelle allergier. Merk e-posten: «Påmelding til kateketsamling 5. mars». Frist for påmelding er torsdag 24. februar 2022.

Deltagere som har behov for overnattingssted i Oslo i forbindelse med arrangementet, vil vi oppfordre til å finne dette på egenhånd, eller eventuelt i samråd med kateketkoordinator i sin menighet. For dem som skal bli to overnattinger i Oslo kan vi varmt anbefale å booke på Katarinahjemmets gjestehus: Gjestehus og møtelokale | Sta. Katarinahjemmet (katolsk.no) (Katarinahjemmet tar ikke imot booking for mindre enn to sammenhengende overnattinger.)

Hjertelig velkommen til kateketsamling i mars. Vi håper å se mange av dere.

Mvh
Kateketisk senter

NYTT FRA KATEKETISK SENTER – oktober 2021

Kjære prester, kateketer og frivillige i menighetene

Vi håper at katekesen har kommet godt i gang i alle menighetene. Hos oss på Kateketisk senter begynte katekeseåret ganske tydelig med et stort kateketwebinar med kateketer fra hele Norge lørdag 28. august. De som ønsker det, kan se det som skjedde på webinaret på denne videoen: https://youtu.be/feyVDNsu6zo

Dernest vil vi nevne en del MATERIALE FOR BARN som nå er kommet Helt nye er flotte danske tegnefilmer for førstekommunion som nå har fått norsk tale. Temaene er: «1-Du er noe helt spesielt, 2-Det er så mye vi ikke kan se, 3-Skaperverket, 4-Det er ingen som Jesus, 5-Jesus er verdens lys, 6-Gud finner oss, 7-Den største gaven.» Se filmene her: https://blilys.no/katekese/1-kommunion/tegnefilmer-for-barn/

Eldre ting som nylig er lagt ut på nytt er: «Hva er messen?» – «Skrifte hva er det?» – «Skriftemål for barn. (fra 2013)» Disse heftene og annet materiale vi har, finner man en oversikt over her: https://blilys.no/materiale/. Vi minner også om at det ligger materiale på BLILYS til undervisningen i alle klassene her: https://blilys.no/katekese/ og til evangelieforklaringen under søndagsmessen her: https://blilys.no/evangelieforklaring/ En eldre film som forklarer barnedåpen er også lagt ut på nytt, her: https://www.youtube.com/watch?v=s58ER7U7XoA

For KONFIRMANTER jobber vi nå ganske intenst med nytt materiale, bygget på YOUCAT, som skal være klar til neste skoleår. En lærerveiledning til YOUCAT Konfirmant da skal da være klar, og også YOUCAT Skriftemål. Se bøkene som allerede er oversatt til norsk her: https://stolavforlag.no/index.php/produktkategori/youcat-produkter/

For UNGDOMMER og for VOKSNE minner vi igjen om de flotte filmene «Sycamore/Morbærtreet», som passer godt for alle aldergrupper fra 15 år og oppover. Bruk disse filmene til konfirmanter, ungdomsgrupper og på konvertittkurs. Man finner dem her: http://www.katolsk.no/tro/sycamore

Vi minner igjen om det nye ekteskapskurset; det er klart på norsk, engelsk og polsk: https://stolavforlag.no/index.php/produktkategori/ekteskapskurs/ og ekstra materiale til kurset finnes her: https://katekese.no/ekteskap/

Jeg ber prestene/menigheten sende denne e-posten videre til alle aktuelle personer; kateketer og andre.

Lykke til med katekesen resten av dette skoleåret.

Mvh
p. Oddvar Moi

Katekese for barn – tegnefilmer

Marcelino Gauguin ved det danske Pastoral-Centret har laget noen fantastiske tegnefilmer for barn, der vi nå har fått lagt inn norsk tale. De opprinnelige videoene finner man her: https://pastoralcentret.dk/video-til-foerstekommunionen/

Alle syv videoene er samlet i en spilleliste på katolsk.no sin Youtube-kanal https://www.youtube.com/user/katolskekirke, og kan sees her: https://youtu.be/E_SGZ4_2qMk

På BLILYS er alle filmene samlet på en side: https://blilys.no/katekese/1-kommunion/tegnefilmer-for-barn/

Her er første film:

Alt materialet til filmserien Sycamore/ Morbærtreet er nå på plass!

Til alle prester, menigheter og kateketer.
Alt materialet til denne flotte filmserien om katolsk tro, Sycamore, – produsert i London av Fr. Stephen Wang og hans medhjelpere, og anbefalt av alle de norske biskopene – er nå oversatt til norsk og lagt ut på katolsk.no (men man kan også bruke materialet fra de engelske nettsidene: https://www.sycamore.fm/videos/ og også der er det undertekster og noe materiale på mange språk: https://www.sycamore.fm/start/languages/

Men alt materialet som passer for Norge ligger nå også på katolsk.no, med en Sycamore-hovedside her: https://www.katolsk.no/tro/sycamore og alle filmene kan sees (på Youtube) herfra: https://www.katolsk.no/tro/sycamore/filmene

Det er viktig legge merke til at disse filmene kan brukes på mange måter og for mange aldersgrupper i menighetene; i konfirmantkatekesen og for foreldre med barn i katekesen, for voksne som søker etter en tro eller som ønsker å bli katolikker, i ekteskapsforberedelsen og det finnes kurs som kan lede katolikker til åndelig utvikling og fornyelse – og flere andre kurs/programoppsett, som man finner her.

Det finnes undervisningsopplegg for hver av filmene her. Kateketisk senter har vært involvert i tilrettelegging av filmene på flere språk; norsk, polsk, spansk, vietnamesisk og litauisk og en del av materialet på alle disse språkene finner man her.

Lykke til med bruken av dette gode materialet!

Nytt ekteskapskurs

Nå er det nye ekteskapskurset fra Kateketisk senter helt ferdig; heftene (75 sider) er trykt og ekstramaterialet tilgjengelig på nett er både på norsk, engelsk og polsk.

Heftene kan bestilles her fra St Olav forlag/bokhandel – NORSK – ENGELSK – POLSK.
NB For å få menighetsrabatten må man sende inn bestilling til bokhandelen på e-post.

Det nettbaserte ekstramaterialet finner man her: https://katekese.no/ekteskap/

KATEKETWEBINAR 28. AUGUST

Kjære kateketer, kateketkoordinatorer og prester i OKB, Trondheim stift og Tromsø stift


Katektisk senter har gleden av å invitere alle kateketer og kateketkoordinatorer til webinar lørdag den 28. august 2021, kl. 11.00 – 14.30. Vi har kalt webinaret «En spirende tro – Sammen for Jesus». Webinaret holdes på nettplattformen Zoom, og innloggingslink vil sendes ut i e-post til alle deltagere i forkant.

Program:
Fra kl. 10.45: Innlogging i webinarrommet
Kl. 11.00: Velkomst og åpningsbønn v/ p. Oddvar.
• Hilsen fra de norske biskopene til kateketene.
• Presentasjonsrunde
• Nytt fra Verdenskirken: Om familiens år.
• Om beredskapsplan mot seksuelle overgrep.
• Om vårt ansvar som kateketer – Pave Frans` apostoliske brev om katekettjenesten.
• Angelus og bordbønn
Kl. 12.30: Lunsj
• Tips til katekesetimene – lag en plan og fang oppmerksomheten.
• Barn og unge med spesielle behov i katekesen – hvordan møter vi utfordringer?
• Katekese for hele familien – et pilotprosjekt i Tønsberg.
• Digitale hjelpemidler – Kahoot!
• En hilsen til kateketene fra Norges Unge Katolikker.
• Om YouCat-bøkene – Hvordan bruker kateketen dem?
• Fornyelse av troen for unge og voksne med «Sycamore/Morbærtreet – en filmserie om katolsk tro»
Kl. 14.30: Takk for i dag!
Kl. 14.30 – 14:45: Mulighet til å «bli igjen» for å stille spørsmål til Katektisk senter
Vi ber om at dere som mottar denne e-posten, omgående videresender den til samtlige kateketer dere har i staben deres i menigheten, slik at de alle får denne invitasjonen.

PÅMELDING:
Send ditt navn, e-postadresse, mobilnummer og menighet til min e-post: Camilla.Cselenyi@katolsk.no. Merk e-posten: Påmelding til kateketwebinar.
Du kan melde deg på fra i dag. Hjertelig velkommen!
Har du spørsmål? – Send meg en e-post!

Vennlig hilsen
Camilla Cselenyi, Kateketisk senter

Nytt fra Kateketisk senter – til pinsen 2021

Kjære prester, kateketer og frivillige i menighetene

Vi hadde for et par uker siden en offisiell lansering av «Sycamore/Morbærtreet – en filmserie om katolsk tro». Alle som ønsker det kan se lanseringsmøtet her: https://www.youtube.com/watch?v=L5Tvyb89hJ0&t=4478s

Gå gjerne også til vår hovedside for disse filmene: http://www.katolsk.no/tro/sycamore – derfra kan man nå se alle filmene.
Siden sist har det kommet to nye filmer for konfirmanter/ungdommer i spillelisten Konfirmantkatekese: https://www.youtube.com/user/katolskekirke/playlists .
En film som tar opp temaet Tro og vitenskap: https://www.youtube.com/watch?v=3obz2u1m9xM
og en film (oversatt fra svensk) som tar opp abortspørsmålet: https://www.youtube.com/watch?v=4EuWIyWssN0

Vi er nå midt inne i Familieåret http://www.katolsk.no/praksis/familie/familiearet-2021-22 og nytt herfra er en film nummer to: The Family in the Light of the Word of God. Se den her: http://www.laityfamilylife.va/…/la-famiglia-alla-luce…

Våre sider https://blilys.no/ har tilgjengelig materiale for både kateketer og familier for tiden fremover, bl.a. undervisningsopplegg for alle katekeseklassene https://blilys.no/katekese/ og evangelieforklaring for barna for alle søndager sommeren gjennom https://blilys.no/evangelieforklaring/2021-2/#MAI

Vår avdeling har nettopp fått ansvar for en del av materialet under katolsk.no; det er snakk om alle sidene under http://www.katolsk.no/tro og http://www.katolsk.no/praksis . Dette er en stor oppgave og vi er takknemlige for alle innspill som kan gjøre disse sidene bedre.


En velsignet pinsehelg fra Kateketisk senter til dere alle.
p. Oddvar Moi