Kjære prester og menigheter i hele Norge

Vi starter dette nyhetsbrevet med noe helt nytt: Vi starter torsdag 18. januar med månedlige møter på Teams der alle kateketer i landet kan delta for å få informasjon og inspirasjon om i sitt arbeid. Samlingene er planlagt hver 3. torsdag i måneden kl 19 til 20, og de neste to datoene blir 15. februar og 21. mars (og også 18/4 og 23/5). Vi har invitert innledere til hver av samlingene, som vil kunne inspirere oss i vårt viktige arbeid. Det er Terese Ranek hos oss som vi lede disse samlingene og hun vil sende ut mer informasjon og innbydelse til Teams-møtene etter hvert.

Deretter vil vi informere og invitere til fasteretrett for kateketer lørdag 9. mars kl 10 til 16 med biskop Erik Varden. Samlingen blir i Akersveien i Oslo, og på denne nettsiden https://katekese.no/2023/12/kateketretrett-med-biskop-erik-lordag-9-mars-2024/ kan man lese mer om hva som skal skje og også melde seg på.

Vatikanet utga i 2020 et stort nytt direktorium for katekese, som nå nesten er blitt ferdig oversatt til norsk. Svenskene ble ferdig med sin oversettelse tidligere i høst, og på denne siden kan man lese mye om boken: https://kpn.se/kateketnytt/2023/biskop-anders-arborelius-direktorium-ger-ny-inspiration-till-katekesen Direktoriet gir mange føringer mht. hvordan katekesen i Kirken (for alle aldersgrupper) kan bli stadig bedre, og blir et viktig verktøy for hvordan vårt arbeid skal utvikles de neste årene. Undertegnede fra Kateketisk senter i Oslo og Ulrika Erlandsson fra Stockholm skal treffe Den nordiske bispekonferansen i mars og presentere direktoriet for alle biskopene, og ta frem hva dette dokumentet vil bety for utviklingen av katekesen i våre land

Til informasjon kan vi nevne at det nylig er startet opp en samtalegruppe med ca. 15 deltakere personer fra hele landet som skal kartlegge og diskutere katekesen og barne- og ungdomsarbeidet i menighetene. Utvalget kalles UKBUK: Utvalg for Katolsk Barne- og Ungdomsarbeid og Katekese.  Første møte ble arrangert (på Teams) forrige uke, og neste møte vil avholdes mot slutten av januar.

Vi nevner også på nytt undervisningsmaterialet for barn/ungdommer i 4. til 7. klasse som var ferdig i august i år. Materialet bygger på boken YOUCAT for Kids – Katolsk katekisme for barn og foreldre, og man kan lese mer om boken og opplegget her: https://blilys.no/katekese/youcat-for-kids-4-7-klasse/ Selve boken kan bestilles fra St Olav bokhandel, her https://stolavbok.no/produkt/youcat-for-kids/

Kontakt gjerne oss på Kateketisk senter med forslag, ris eller ros, og vi ønsker dere alle en fin jule- og nyttårshøytid.

Mvh
p. Oddvar