Kjære kateketer, assistenter og kateketkoordinatorer, 

når dette året nå går mot slutten, ønsker vi å takke dere alle for deres viktige innsats for katolske barn og ungdommer i alle menigheter over hele landet. Det dere er og gjør for de unge i Kirken betyr så mye mer for så mange mennesker, enn man som regel ser ved første blikk. Av hjertet takk for tiden dere gir, for møtene og for Jesus Kristi nærvær og hans gode ord, som dere bringer videre til de unge. Arbeidet dere gjør som kateketer er uendelig verdifullt – ikke minst i dagens verden.

 Og vi ønsker dere alle en velsignet julehøytid. Det lille lyset som kom til verden i stallen i Betlehem, er selveste håpet for alle mennesker av god vilje. Måtte det nye året fylles av rikt innhold og gode gaver for hver og en av dere. Vi ser frem til å få treffe mange av dere igjen på våre arrangementer i 2024. Og hjertelig velkommen skal dere være hos oss.

 

 

 

 

 

De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket:  I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» (Luk. 2)

Varme hilsener

fra alle oss på Kateketisk senter