1. august 2023 begynner Terese Ranek som teamleder for Oslo katolske bispedømmes Kateketiske senter (se bilde). Terese begynte på Kateketisk senter i mars 2021, etter å ha arbeidet flere år på en kristen ungdomsskole i Tønsberg og mange år som kantor og katekeseleder i St. Olav, Tønsberg. Les mer om henne her.


P. Oddvar Moi (også bilde) fortsetter som avdelingsleder, men siden han har flere andre oppgaver i bispedømmet (se her), overlater han en del av den daglige ledelsen av katekesearbeidet til Terese.