28/7-2023 ble nettsidene til Kateketisk senter (katekese.no) radikalt fornyet. Vi vil de neste dagene og ukene presentere mye av vårt materiale (bøker, undervisningsopplegg, filmer o.a.) her – men sidene med materiale for barn og unge vil fortsette som før – på blilys.no.

Våre nyheter finner dere nå her.

Send og gjerne tips og forslag; til den enkelte av oss (se her) eller til denne adressen: katekese@okb.katolsk.no