Kjære kateketer, kateketkoordinatorer og prester,

vi har gleden av å invitere til høstens kateketseminar lørdag 26. august. Seminaret vil holdes i menighetssalen i Akersveien 5 i Oslo. Denne gangen setter vi søkelys på temaet «Hva er god katekese?», og vi har fått med oss Ulrika Erlandsson som er leder for Katolska Pedagogiska Nämden (Kateketisk senters ekvivalent i Sverige). Hun har lang erfaring med å drive katekese og vil kunne være til stor inspirasjon for oss alle.

Seminardagen starter med messe i St. Olav domkirke. Lunsj vil bli servert og det vil bli mulighet for å besøke St. Olav bokhandel.

Vi ber om at dere som mottar denne e-posten omgående videresender den til samtlige kateketer i deres menighet, slik at disse kan melde seg på hvis de ønsker. Det er åpent for påmeldinger fra nå. Se nederst i denne e-posten for info om påmelding.

Program:
Kl. 09.45: Ankomst i St. Olav domkirke
Kl. 10.00: Messe
Kl.10.35: Registering og kaffe
Kl. 11.00: «Direktoriet for katekesen» (2020) – Hva sier det om god katekese? v/ Ulrika Erlandsson
Kl. 11.45: Erfaringer fra Sverige – kontakt med menigheter og kateketer v/ Ulrika Erlandsson
Kl. 12.30: Lunsj (m/ mulighet for å besøke St. Olav Bokhandel)
Kl. 13.30: Den katolske bokserien YOUCAT, læreboken YOUCAT for Kids og de nye katekeseoppleggene
Kl. 14.20: Kaffepause
Kl. 14.30: «Hva er god katekese?» innledning, deretter gruppesamtale
Kl. 15.30: Kaffepause
Kl. 15.45: Presentasjon av boken DOCAT
Kl. 16.00: Barne- og ungdomsarbeid innlemmet i menighetens katekese
Kl. 16.30: Takk for i dag og vel hjem!

Ulrika Erlandsson (f. 1963) er teolog og lærebokforfatter. Hun leder Katolska Pedagogiska Nämden (KPN) i Stockholms stift i Sverige.

Påmelding: Send fullt navn, menighet, mobilnummer og e-postadresse til: Camilla.Cselenyi@katolsk.no. Hvis du har spesielle behov vi skal ta hensyn til når du kommer (f. eks allergi), så skriv også hva dette gjelder i din påmelding.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen, og håper å se mange av dere hos oss lørdag 26. august.

Ta gjerne kontakt med oss på Kateketisk senter om dere har spørsmål