Kjære prester og menigheter i hele Norge (send videre til katekeseledere, menighetsrådet o.a.)

I mars arrangerer Kateketisk senter to lørdagsseminarer, begge i Akersveien i Oslo, som vi her vil minne dere om. Det ene er lørdag 11. mars  kl. 10 til 17; en kateketsamling med åndelig påfyll for fastetiden. Dette arrangementet har vi informert ganske grundig om via katekesekoordinatorene i menigheten og også på katolsk.no, se hele invitasjonen her.  Husk påmelding til denne samlingen.

Det andre arrangementet er et livsvern-seminar som går av stabelen lørdag 25. mars kl 10 til 14: Den barmhjertige samaritan: «Et hjerte som ser», der vi presenterer Troskongregasjonens brev, «Samaritanus bonus – om omsorgen for personer i kritiske sykdomsfaser og ved livets slutt» (2020). Les mer om dette seminaret her   –  og husk også her påmelding.

To nye bøker i YOUCAT-serien blir utgitt i vår. Først ute er DOCAT Kirkens sosiallære beskrevet for ungdommer/unge voksne/voksne (Hva vi skal gjøre, hvordan vi skal leve?) https://www.youcat.org/products/docat/ Den er ferdig oversatt til norsk, nesten ferdig hos forlaget og sendes ganske snart til trykkeriet.

Senere i vår utgir vi YOUCAT for Kids (eller Tweens, det er ikke helt klart hva den norske tittelen blir) https://www.youcat.org/products/youcat-for-kids/. Dette er en katekesebok for barn mellom 8 og 12 og deres foreldre. Til denne skal vi de neste månedene også lage flere lærerveiledninger slik at boken kan brukes i katekesen for 4., 5., 6. og 7. klasse – de første av disse lærerveiledningene skal utgis sommeren 2023.

Vi har også nylig sendt ut en forespørsel til alle menighetene i Oslo-området, der vi inviterer oss selv på menighetsbesøk, for å bli bedre kjent med kateketene og for å informere om et tema menighetene selv kan velge. Til høsten planlegger vi å invitere oss selv ut også til menighetene som ligge lengre fra Oslo.

Kontakt gjerne oss på Kateketisk senter med forslag, ris eller ros.

Mvh
p. Oddvar Moi