VELKOMMEN TIL MESSE, BØNN OG REFLEKSJON
Høytiden for Herrens bebudelse, påfulgt av bønn, refleksjon og tilbedelse

Mandag 8. april kl 17 – 20:30,
St. Olav Domkirke, Oslo