VELKOMMEN TIL NOK ET DIGITALT MØTE FOR KATEKETER

Alle som er involverte i katolsk katekese og/eller i barne- og ungdomsarbeid – også dere som studerer på å involvere dere – er velkomne!!!

HVEM:  Vår gjest den 18. april er Ingrid Rosendorf Joys
TEMA: Kontakter med andre kirke- og
trossamfunn
TIDSPUNKT : Vi starter som vanlig kl 19 (- 20) torsdag den 18. april.
PÅLOGGINGSINFORMASJON:  Ta kontakt med terese.ranek@katolsk.no

LES MER OM SALMINGENE OG OM INGRID HER: Ingrid Rosendorf Joys innleder på digitalt katekettreff — Den katolske kirke

Neste samling etter dette er den 23. mai med sr. Katarina Pajchel OP