Møt Daniel Døhlen på Teams med Kateketisk senter

Torsdag 21. mars kl 19 – 20

HVEM KAN DELTA? Alle som er involvert i katekese eller andre former for barne- og ungdomsarbeid.

PÅLOGGINGSINFORMASJON: Dette blir send ut til alle menigheter og katekesekoordinatorer i løpet av uke 11. Du kan også kontakte Teamleder Terese Ranek på e-post (terese.ranek@katolsk.no) og be om påloggingsinfo.

VAR DU IKKE TIL STEDE PÅ DE TO FORRIGE SAMLINGENE?  Var du ikke til stede under de to første Teamssamlingene våre, eller du vil høre det våre to første gjester (p Khiem og Jim Lagerlöf) snakket om? Ta kontakt med Terese (terese.ranek@katolsk.no)


HER kan dere lese mer om Teamsmøtene og om Daniel fra katolsk.no
Her kan du se en kort video-snutt der Daniel presenter seg selv og det han skal snakke om under kommende Teamsmøte.

Nedenfor ser du alle Teamssamlingene våre denne vinteren/våren. Vi har to spennende gjester igjen: Ingrid Rosendorf Joys (18.april) og sr. Katarina Pajchel OP (23. mai)