Kjære prester, kateketer og frivillige i menighetene

Det er ca. tre måneder siden vi sist sendte ut en slik nyhetsmelding, og vi har flere nyheter. Først vil jeg nevne seminaret for kateketer (alle typer kateketer; for barn, ungdommer, ekteskapskurs, kurs for voksne) som går av stabelen i Oslo lørdag 5, mars, med påmeldingsfrist 24. februar Les om seminaret her: http://www.katolsk.no/nyheter/2022/01/kateketisk-senter-inviterer-til-seminar-med-andelig-pafyll-lordag-5-mars.

Siden sist kan jeg også nevne at vi har laget tre filmer som forklarer messen for BARN https://blilys.no/katekese/1-kommunion/film-om-messen-for-barn/ og en samling med ti bibelfortellinger som blir lest og er illustrert https://blilys.no/katekese/1-kommunion/bibelfortellinger-leses/ Disse filmene, og annet materiale vi har, finner man en oversikt over her: https://blilys.no/materiale/ . Vi minner også om at det ligger materiale på BLILYS til undervisningen i alle klassene her: https://blilys.no/katekese/  og til evangelieforklaringen under søndagsmessen her:  https://blilys.no/evangelieforklaring/

For UNGDOMMER og for VOKSNE minner vi igjen om de flotte filmene «Sycamore/Morbærtreet», som passer godt for alle aldergrupper fra 15 år og oppover. Bruk disse filmene til konfirmanter, ungdomsgrupper og på konvertittkurs. Man finner dem her: http://www.katolsk.no/tro/sycamore Siden sist har vi også lagt ut flere filmer; serien PaterPrater http://www.katolsk.no/tro/video/pater-prater-med-p-pal-bratbak og P. Arne Marco har ordet http://www.katolsk.no/tro/video/p-arne-marco-har-ordet. Vi har også samlet mange foredrag i Katolsk grovbrød-serien fra St Olav domkirkemenighet her: http://www.katolsk.no/tro/video/katolsk-grovbrod

Av bøker sendes to til trykkeriet i disse dager; det er YOUCAT Skriftemål og den svenske dominikanerinnen Sr Sofies bok, ELSK – og gjør hva du vil, Kroppens teologi for ungdom. En stor lærerveiledning for YOUCAT Konfirmant nærmer seg ferdigstillelse og YOUCAT For Kids holder vi på å oversette.

Jeg ber prestene/menigheten sende denne e-posten videre til alle aktuelle personer; kateketer, menighetsrådet og andre.

P. Oddvar Moi