Kjære prester, kateketer og frivillige i menighetene

Vi håper at katekesen har kommet godt i gang i alle menighetene. Hos oss på Kateketisk senter begynte katekeseåret ganske tydelig med et stort kateketwebinar med kateketer fra hele Norge lørdag 28. august. De som ønsker det, kan se det som skjedde på webinaret på denne videoen: https://youtu.be/feyVDNsu6zo

Dernest vil vi nevne en del MATERIALE FOR BARN som nå er kommet Helt nye er flotte danske tegnefilmer for førstekommunion som nå har fått norsk tale. Temaene er: «1-Du er noe helt spesielt, 2-Det er så mye vi ikke kan se, 3-Skaperverket, 4-Det er ingen som Jesus, 5-Jesus er verdens lys, 6-Gud finner oss, 7-Den største gaven.» Se filmene her: https://blilys.no/katekese/1-kommunion/tegnefilmer-for-barn/

Eldre ting som nylig er lagt ut på nytt er: «Hva er messen?» – «Skrifte hva er det?» – «Skriftemål for barn. (fra 2013)» Disse heftene og annet materiale vi har, finner man en oversikt over her: https://blilys.no/materiale/. Vi minner også om at det ligger materiale på BLILYS til undervisningen i alle klassene her: https://blilys.no/katekese/ og til evangelieforklaringen under søndagsmessen her: https://blilys.no/evangelieforklaring/ En eldre film som forklarer barnedåpen er også lagt ut på nytt, her: https://www.youtube.com/watch?v=s58ER7U7XoA

For KONFIRMANTER jobber vi nå ganske intenst med nytt materiale, bygget på YOUCAT, som skal være klar til neste skoleår. En lærerveiledning til YOUCAT Konfirmant da skal da være klar, og også YOUCAT Skriftemål. Se bøkene som allerede er oversatt til norsk her: https://stolavforlag.no/index.php/produktkategori/youcat-produkter/

For UNGDOMMER og for VOKSNE minner vi igjen om de flotte filmene «Sycamore/Morbærtreet», som passer godt for alle aldergrupper fra 15 år og oppover. Bruk disse filmene til konfirmanter, ungdomsgrupper og på konvertittkurs. Man finner dem her: http://www.katolsk.no/tro/sycamore

Vi minner igjen om det nye ekteskapskurset; det er klart på norsk, engelsk og polsk: https://stolavforlag.no/index.php/produktkategori/ekteskapskurs/ og ekstra materiale til kurset finnes her: https://katekese.no/ekteskap/

Jeg ber prestene/menigheten sende denne e-posten videre til alle aktuelle personer; kateketer og andre.

Lykke til med katekesen resten av dette skoleåret.

Mvh
p. Oddvar Moi