Kateketisk senter inviterer lørdag 11. mars 2023 til kateketsamling med åndelig påfyll for fastetiden, i Oslo. Alle kateketer, kateketkoordinatorer og prester er hjertelig velkomne. Årets samling har fått temaet: «Apostelen Peters bekjennelse og omvendelse – Å søke kristen vekst i en turbulent tid».

Årets innledere: P. Paul Opata og Ragnhild Aadland Høen. Det blir fire åndelige foredrag, sakramentstilbedelse, messe og refleksjon i grupper. Lunsj vil bli servert og samlingen er gratis.

Les mer her