Til alle prester, menigheter og kateketer.
Alt materialet til denne flotte filmserien om katolsk tro, Sycamore, – produsert i London av Fr. Stephen Wang og hans medhjelpere, og anbefalt av alle de norske biskopene – er nå oversatt til norsk og lagt ut på katolsk.no (men man kan også bruke materialet fra de engelske nettsidene: https://www.sycamore.fm/videos/ og også der er det undertekster og noe materiale på mange språk: https://www.sycamore.fm/start/languages/

Men alt materialet som passer for Norge ligger nå også på katolsk.no, med en Sycamore-hovedside her: https://www.katolsk.no/tro/sycamore og alle filmene kan sees (på Youtube) herfra: https://www.katolsk.no/tro/sycamore/filmene

Det er viktig legge merke til at disse filmene kan brukes på mange måter og for mange aldersgrupper i menighetene; i konfirmantkatekesen og for foreldre med barn i katekesen, for voksne som søker etter en tro eller som ønsker å bli katolikker, i ekteskapsforberedelsen og det finnes kurs som kan lede katolikker til åndelig utvikling og fornyelse – og flere andre kurs/programoppsett, som man finner her.

Det finnes undervisningsopplegg for hver av filmene her. Kateketisk senter har vært involvert i tilrettelegging av filmene på flere språk; norsk, polsk, spansk, vietnamesisk og litauisk og en del av materialet på alle disse språkene finner man her.

Lykke til med bruken av dette gode materialet!