Kjære kateketer, kateketkoordinatorer og prester i OKB, Trondheim stift og Tromsø stift


Katektisk senter har gleden av å invitere alle kateketer og kateketkoordinatorer til webinar lørdag den 28. august 2021, kl. 11.00 – 14.30. Vi har kalt webinaret «En spirende tro – Sammen for Jesus». Webinaret holdes på nettplattformen Zoom, og innloggingslink vil sendes ut i e-post til alle deltagere i forkant.

Program:
Fra kl. 10.45: Innlogging i webinarrommet
Kl. 11.00: Velkomst og åpningsbønn v/ p. Oddvar.
• Hilsen fra de norske biskopene til kateketene.
• Presentasjonsrunde
• Nytt fra Verdenskirken: Om familiens år.
• Om beredskapsplan mot seksuelle overgrep.
• Om vårt ansvar som kateketer – Pave Frans` apostoliske brev om katekettjenesten.
• Angelus og bordbønn
Kl. 12.30: Lunsj
• Tips til katekesetimene – lag en plan og fang oppmerksomheten.
• Barn og unge med spesielle behov i katekesen – hvordan møter vi utfordringer?
• Katekese for hele familien – et pilotprosjekt i Tønsberg.
• Digitale hjelpemidler – Kahoot!
• En hilsen til kateketene fra Norges Unge Katolikker.
• Om YouCat-bøkene – Hvordan bruker kateketen dem?
• Fornyelse av troen for unge og voksne med «Sycamore/Morbærtreet – en filmserie om katolsk tro»
Kl. 14.30: Takk for i dag!
Kl. 14.30 – 14:45: Mulighet til å «bli igjen» for å stille spørsmål til Katektisk senter
Vi ber om at dere som mottar denne e-posten, omgående videresender den til samtlige kateketer dere har i staben deres i menigheten, slik at de alle får denne invitasjonen.

PÅMELDING:
Send ditt navn, e-postadresse, mobilnummer og menighet til min e-post: Camilla.Cselenyi@katolsk.no. Merk e-posten: Påmelding til kateketwebinar.
Du kan melde deg på fra i dag. Hjertelig velkommen!
Har du spørsmål? – Send meg en e-post!

Vennlig hilsen
Camilla Cselenyi, Kateketisk senter