Menighet

Her finner du ressurser til bruk i menigheten. Rosenkransmeditasjoner, andakter, korsvei, ressurser til katekese, temadager mm.

Ekteskap

Ressurser til ekteskapsforberedelser i de katolske menighetene og til fordypning i ekteskapets sakrament.

Voksenkatekese

Ressurser til trosopplæring for konvertitter, voksenkatekese, apologetikk og formidling av Kirkes syn på familie, vern om livet og bioetikk.

Katekese for barn og unge

Ressurser til menighetskatekese for barn på klassetrinn 1-9 og ressurser for småbarnsfamilier.

—————————————————————————————————-

ANSATTE

p. Oddvar Moi

Biskoppelig vikar

Camilla Cselenyi

Rådgiver

Julian Lara Asperheim

Videojournalist

Maria Fongen

Familiepastoral rådgiver

Terese Arpas Ranek

Katekesemedarbeider