Disse nettsidene presenterer en del av Oslo katolske bispedømmes Kateketiske senters arbeid og undervisningsmateriale.

I menyen over finner man lett frem til NYHETER og til ulike typer materiale vi har produsert og arbeid vi driver (for barn, ungdommer og voksne), og informasjon om oss som arbeider her.


Vi har nettopp avholdt høstens første og største arrangement; kateketsamlingen for hele landet lørdag 26. august 2023. Les om arrangementet her og se en kort rapport her.

Og her presenterer vi vår nyeste utgivelse: YOUCAT for Kids

I august 2023 presenterte vi et nytt undervisningsopplegg for 4. til 7. klasse basert på YOUCAT for Kids. Boken kom fra trykkeriet i midten av august og undervisningsmateriale bygget på denne boken for 4. og 6. klasse er på plass og ligger her – materiale for 5. og 7. klasse kommer senere.

Boken kan kjøpes hos St. Olav bokhandel for kr. 198,-