Disse nettsidene presenterer en del av Oslo katolske bispedømmes Kateketiske senters arbeid og undervisningsmateriale – undervisningsmaterialet for barn og ungdommer ligger på blilys.no.

I menyen over finner man lett frem til NYHETER og til ulike typer materiale vi har produsert og arbeid vi driver, og informasjon om oss som arbeider her.


Kateketretrett med biskop Erik lørdag 9. mars 2024 

Vi hadde gleden av å invitere og ta imot mange til kateketretrett hos oss lørdag 9. mars 2024. Retretten hadde fått temaet «Kristen misjon – en nåde og et ansvar» og retrettholder var biskop Erik Varden OCSO av Trondheim stift.  SE FOREDRAGENE HER

I tillegg til flotte retrettforedrag av biskopen, var det også sakramentstilbedelse med mulighet for skriftemål og messe i St. Olav domkirke under retretten.  Les innbydelsen her.


Les om vår nyeste utgivelse: YOUCAT for Kids

I august 2023 presenterte vi et nytt undervisningsopplegg for 4. til 7. klasse basert på YOUCAT for Kids. Boken kom fra trykkeriet i midten av august og undervisningsmateriale bygget på denne boken for 4. og 6. klasse er på plass og ligger her – materiale for 5. og 7. klasse kommer senere.

Boken kan kjøpes hos St. Olav bokhandel for kr. 198,-