Ekteskapsforberedende kurs

Det arbeides for tiden med en ny, forkortet utgave av ekteskapskurset.

Kroppens teologi

Kirkelige dokumenter om ekteskap og familie

Pave Frans, Amoris Laetitia, 2016. (Om kjærlighet i familien)

Johannes Paul II, Livets Evangelium, 1995. (Om menneskelivets verdi og ukrenkelighet)

Pave Johannes Paul II, Letter to families, 1994.

Pave Johannes Paul II, Familiaris Consortio, 1981. (Om den kristne families rolle i den moderne verden)