Menighet

Her finner du ressurser til bruk i menigheten. Rosenkransmeditasjoner, andakter, korsvei, ressurser til katekese, temadager mm.

Ekteskap

Ressurser til ekteskapsforberedelser i de katolske menighetene og til fordypning i ekteskapets sakrament.

Voksenkatekese

Ressurser til trosopplæring for konvertitter, voksenkatekese, apologetikk og formidling av Kirkes syn på familie, vern om livet og bioetikk.

Katekese for barn og unge

Ressurser til menighetskatekese for barn på klassetrinn 1-9 og ressurser for småbarnsfamilier.

Nye hefter om livsvern

Familiekatekeser på norsk

Ektepar

Foreldre og ungdom

Anbefalte apper

Last ned app

KATOLSK

Messelesninger, bønnebok mm.

Last ned app

KATEKISMEN

Den katolske kirkes katekisme, leseplan

ANSATTE

p. Oddvar Moi

Biskoppelig vikar

Camilla Cselenyi

Konsulent

Agata Nazar

Katekese 1-4. trinn

Maria Fongen

Familiepastoral rådgiver

Terese Arpas Ranek

Katekesemedarbeider